Hiển thị một kết quả duy nhất

  • Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l thùng tôn
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm: Xe gom Rác 400l thép, inox

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe gom rác thùng tôn 400l bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 1mm
    Bề mặt Read More

    Xe gom rác 400l Thùng Tôn Của Cơ Khí Vân Chàng

    Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l thùng tôn
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm: Xe gom Rác 400l thép, inox

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe gom rác thùng tôn 400l bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 1mm
    Bề mặt Read More

    Danh mục: .

  • Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn, Có Nắp

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l thùng Tôn Có Nắp
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.comThông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 1mm
    Bề mặt mạ kẽm
    Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
     Read More

    xe gom rác 400l Thùng Tôn Có Nắp Của Cơ Khí Vân Chàng

    Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn, Có Nắp

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l thùng Tôn Có Nắp
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.comThông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 1mm
    Bề mặt mạ kẽm
    Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
     Read More

    Danh mục: .

  • Xe Thu Gom Rác 400l Inox

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l Inox 201
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 0,7mm
    Bề mặt mạ kẽm
    Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
    Chất liệu: Read More

    Xe Gom Rác 400l Inox phân phối giá rẻ tại www.cokhivanchang.com

    Xe Thu Gom Rác 400l Inox

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l Inox 201
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 0,7mm
    Bề mặt mạ kẽm
    Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
    Chất liệu: Read More

    Danh mục: .

  • Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

    Liên hê: 096.5925.638

     

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm: Xe gom Rác 500l Inox, Thép

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 1mm
    Bề mặt mạ kẽm
    Khung thùng bằng thép V50x5 Read More

    Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

    Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

    Liên hê: 096.5925.638

     

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm: Xe gom Rác 500l Inox, Thép

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 1mm
    Bề mặt mạ kẽm
    Khung thùng bằng thép V50x5 Read More

    Danh mục: .

  • Xe Gom Rác Đẩy Tay Có Nắp

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác Đẩy Tay Có Nắp
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm: Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 1mm
    Bề mặt mạ kẽm
    Khung thùng Read More

    Xe Gom Rác Đẩy Tay Có Nắp

    Xe Gom Rác Đẩy Tay Có Nắp

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác Đẩy Tay Có Nắp
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm: Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
    Bánh xe bằng cao su đặc
    Vòng bi 6205
    Cao su đệm chống rung

    Thông số thùng xe thu gom rác:

    Thùng dày 1mm
    Bề mặt mạ kẽm
    Khung thùng Read More

    Danh mục: .

  • Khung Xe Gom Rác

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Khung xe gom rác
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm:  Bánh Xe Gom Rác Đẩy Tay

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét

    Khung Xe Gom Rác

    Khung Xe Gom Rác

    Liên hê: 096.5925.638

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Khung xe gom rác
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm:  Bánh Xe Gom Rác Đẩy Tay

    Thông số khung xe gom rác:

    Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
    U80x40
    Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét

    Danh mục: .

  • Bánh Xe Gom Rác Đẩy Tay

    Liên hê: 096.5925.638

    Để mua bánh xe gom rác giá ổn định, chất lượng cao hãy đến Cơ Khí Vân Chàng để được tư vấn giải đáp những sản phẩm chất lượng nhất

    Thông tin kỹ thuật
    Tên sản phẩm: Bánh xe gom rác
    Xem thêm: Thùng Xe Gom Rác Tôn, Inox
    Chất Liệu: Khung thép + bánh bằng cao su.
    Sản xuất: www.cokhivanchnag.com

    Bánh Xe Gom Rác Đẩy Tay

    Bánh Xe Gom Rác Đẩy Tay

    Liên hê: 096.5925.638

    Để mua bánh xe gom rác giá ổn định, chất lượng cao hãy đến Cơ Khí Vân Chàng để được tư vấn giải đáp những sản phẩm chất lượng nhất

    Thông tin kỹ thuật
    Tên sản phẩm: Bánh xe gom rác
    Xem thêm: Thùng Xe Gom Rác Tôn, Inox
    Chất Liệu: Khung thép + bánh bằng cao su.
    Sản xuất: www.cokhivanchnag.com

    Danh mục: .

  • Thùng Xe Gom Rác Tôn, Inox

    Liên hê: 096.5925.638

     

    Thùng xe gom rác tôn, inox của Cơ Khí Vân Chàng đa dạng, thiết kế thông minh có sức chứa lớn, được phân phối giá rẻ trên toàn quốc.

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm: Xe Gom Rác Đẩy Tay Có Nắp
    Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm) / Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)
    Dùng cho: xe gom rác 400l, xe gom rác 500l

    Thùng Xe Gom Rác Tôn, Inox

    Thùng Xe Gom Rác Tôn, Inox

    Liên hê: 096.5925.638

     

    Thùng xe gom rác tôn, inox của Cơ Khí Vân Chàng đa dạng, thiết kế thông minh có sức chứa lớn, được phân phối giá rẻ trên toàn quốc.

    Thông tin sản phẩm
    Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l
    Đơn vị sản xuất: www.cokhivanchang.com
    Xem thêm: Xe Gom Rác Đẩy Tay Có Nắp
    Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm) / Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)
    Dùng cho: xe gom rác 400l, xe gom rác 500l

    Danh mục: .