Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Bánh Xe Đẩy Càng K Xoay, Có Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Liên hê: 096.5925.638

  Sản phẩm Bánh Xe Đẩy Xoay, Có Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép. Chân càng có ký hiệu chữ K. Sản phẩm càng có các kích thước khác nhau: K100, K130, K150, K200. Chân càng làm bằng thép, được mạ Kẽm.

  Bánh Xe Đẩy Càng K Xoay, Có Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Bánh Xe Đẩy Càng K Xoay, Có Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Liên hê: 096.5925.638

  Sản phẩm Bánh Xe Đẩy Xoay, Có Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép. Chân càng có ký hiệu chữ K. Sản phẩm càng có các kích thước khác nhau: K100, K130, K150, K200. Chân càng làm bằng thép, được mạ Kẽm.

  Danh mục: .

 • Bánh Xe Đẩy Càng K Xoay Có Thắng, Bánh Cao Su Lõi Gang

  Liên hê: 096.5925.638

  Thông số kỹ thuật:

  Tên sản phẩm: Bánh Xe Đẩy Càng K Xoay Có Thắng, Bánh Cao Su Lõi Gang
  Chất liệu chân càng: Thép mạ kẽm
  Bánh: Cao su
  Kích thước: K100, K130, K150, K200 (mm)

  Bánh Xe Đẩy Càng K Xoay Có Thắng, Bánh Cao Su Lõi Gang

  Bánh Xe Đẩy Càng K Xoay Có Thắng, Bánh Cao Su Lõi Gang

  Liên hê: 096.5925.638

  Thông số kỹ thuật:

  Tên sản phẩm: Bánh Xe Đẩy Càng K Xoay Có Thắng, Bánh Cao Su Lõi Gang
  Chất liệu chân càng: Thép mạ kẽm
  Bánh: Cao su
  Kích thước: K100, K130, K150, K200 (mm)

  Danh mục: .

 • Bánh Xe Đẩy Càng G xoay, Không Thắng, Bánh Xe PU Lõi Thép

  Liên hê: 096.5925.638

  Bánh Xe Đẩy Càng G xoay, Không Thắng, Bánh Xe PU Lõi Thép của www.cokhivanchang.com bao giồm: G31, G130, G150, G200. Sản phẩm bánh xe đẩy càng bánh xe là 1 trong số sản phẩm cơ khí của Vân Chàng đạt chuẩn iso 9001.

  Bánh Xe Đẩy Càng G xoay, Không Thắng, Bánh Xe PU Lõi Thép

  Bánh Xe Đẩy Càng G xoay, Không Thắng, Bánh Xe PU Lõi Thép

  Liên hê: 096.5925.638

  Bánh Xe Đẩy Càng G xoay, Không Thắng, Bánh Xe PU Lõi Thép của www.cokhivanchang.com bao giồm: G31, G130, G150, G200. Sản phẩm bánh xe đẩy càng bánh xe là 1 trong số sản phẩm cơ khí của Vân Chàng đạt chuẩn iso 9001.

  Danh mục: .

 • Bánh Xe Đẩy Càng G Xoay, Không Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Liên hê: 096.5925.638

  Bánh Xe Đẩy Càng G Xoay, Không Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép của www.cokhivanchang.com bao giồm: G31, G130, G150. Sản phẩm bánh xe đẩy càng bánh xe là 1 trong số sản phẩm cơ khí của Vân Chàng đạt chuẩn iso 9001.

  Bánh Xe Đẩy Càng G Xoay, Không Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Bánh Xe Đẩy Càng G Xoay, Không Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Liên hê: 096.5925.638

  Bánh Xe Đẩy Càng G Xoay, Không Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép của www.cokhivanchang.com bao giồm: G31, G130, G150. Sản phẩm bánh xe đẩy càng bánh xe là 1 trong số sản phẩm cơ khí của Vân Chàng đạt chuẩn iso 9001.

  Danh mục: .

 • Bánh Xe Đẩy Càng G Xoay, Có Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Liên hê: 096.5925.638

  Bánh xe đẩy càng G xoay, có thắng, bánh xe cao su lõi thép của www.cokhivanchang.com bao giồm: G31, G130, G150. Sản phẩm bánh xe đẩy càng bánh xe là 1 trong số sản phẩm cơ khí của Vân Chàng đạt chuẩn iso 9001.

  Bánh Xe Đẩy Càng G Xoay, Có Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Bánh Xe Đẩy Càng G Xoay, Có Thắng, Bánh Xe Cao Su Lõi Thép

  Liên hê: 096.5925.638

  Bánh xe đẩy càng G xoay, có thắng, bánh xe cao su lõi thép của www.cokhivanchang.com bao giồm: G31, G130, G150. Sản phẩm bánh xe đẩy càng bánh xe là 1 trong số sản phẩm cơ khí của Vân Chàng đạt chuẩn iso 9001.

  Danh mục: .